TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
2016 Haziran-Ağustos Dönemi Kurumumuzda Staj Yapacak Öğrenci Listesi.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Staj Yönergesinin 7.Maddesine göre 2016 Haziran - Ağustos döneminde kurumumuzda staj yapacak üniversite öğrencilerinin listesi 
Yüzüncü Yılında Fotoğraflarla Çanakkale Zaferi Sergisi
Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîrî Efendi Müteferrik koleksiyonu 7563-7568 numaralar arasında yer alan ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından yayımlanmış Harb-i Umumi albümlerinden Çanakkale Cephesiyle ilgili olan bu fotoğrafların büyük bir kısmı, düşman kuvvetlerinin Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlayarak cepheden çekildikten sonra alınmış fotoğraflardır.
Mürekkep Korozyonu Nedeniyle Okunamaz Durumdaki Yazının Okunur Kılınması Mikro IR Reflektografi Sistemi
Yazma eserlerin en önemli ve geriye dönüşü neredeyse mümkün olmayan problemlerinden biri de “demir mazı mürekkebi korozyonu”dur. Korozyonun ileri aşamalarında yazının okunmayacak hale gelmesine ve kâğıdın kırılganlığının artmasıyla birlikte sayfaların parçalanmasına sebep olabilir. 
İslam Yazmalarında Mürekkep Konusu ve Mürekkep Yapımı Eğitimi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Peter Jonathan Starr ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Eğitim ve Geliştirme Direktörü Dr. Detlev Quintern “İslam Yazmalarında Mürekkep Konusu” başlıklı seminer programına katılmıştır. 
Erken Dönem İslami Cilt Yapıları ve Parşömen Konservasyonuna Giriş Eğitimi
Düzenlenmiş olan hizmetiçi eğitim programında erken dönem İslami cilt yapılarının (2 gün) ve parşömen konservasyonuna giriş (3 gün) dersleri yer almıştır.