TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
Yüzüncü Yılında Fotoğraflarla Çanakkale Zaferi Sergisi
Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîrî Efendi Müteferrik koleksiyonu 7563-7568 numaralar arasında yer alan ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından yayımlanmış Harb-i Umumi albümlerinden Çanakkale Cephesiyle ilgili olan bu fotoğrafların büyük bir kısmı, düşman kuvvetlerinin Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlayarak cepheden çekildikten sonra alınmış fotoğraflardan oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Cephesi hakkında çeşitli dönemlerde yayınlanan eserlere ışık tutması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu sayede dönem hakkında da bilgi sahibi olup, savaşın ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığına şahitlik edebiliriz.
Mürekkep Korozyonu Nedeniyle Okunamaz Durumdaki Yazının Okunur Kılınması Mikro IR Reflektografi Sistemi
Yazma eserlerin en önemli ve geriye dönüşü neredeyse mümkün olmayan problemlerinden biri de “demir mazı mürekkebi korozyonu”dur. Korozyonun ileri aşamalarında yazının okunmayacak hale gelmesine ve kâğıdın kırılganlığının artmasıyla birlikte sayfaların parçalanmasına sebep olabilir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Kütüphanelerimizde bu sorunla karşı karşıya olan eser sayısı azımsanamayacak ölçüdedir.
İslam Yazmalarında Mürekkep Konusu ve Mürekkep Yapımı Eğitimi
Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı’nda 16 Şubat 2015 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Peter Jonathan Starr ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Eğitim ve Geliştirme Direktörü Dr. Detlev Quintern “İslam Yazmalarında Mürekkep Konusu” başlıklı seminer programına katılmıştır. 
Erken Dönem İslami Cilt Yapıları ve Parşömen Konservasyonuna Giriş Eğitimi
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde 9-13 Mart 2015 tarihlerinde TIMA ve Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı ortaklığı ile düzenlenmiş olan hizmetiçi eğitim programında erken dönem İslami cilt yapılarının (2 gün) ve parşömen konservasyonuna giriş (3 gün) dersleri yer almıştır. Eğitim, İtalya’nın Palermo kentinde yazma eser ve kitap konservatörü olan Marco di Bella ve Yunanistan’ın Atina şehrinde kitap ve kağıt konservatörü olarak görev yapan Nikolas Sarris tarafından verilmiştir.