Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Daire Başkanlığı
image
image

Kültürel Mirasımız Olan Yazma ve Nadir Eserlerinizi Gelecek Kuşaklara Aktarmak Üzere
Satın Alıyoruz ...

Bilgi İçin İletişime Geçiniz

Önemli Aktiviteler