Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Başkanlığımızca KBS Eğitimi Verildi

Başkanlığımız Strateji Geliştirme Dairesince, başkanlık merkez ve kütüphanelerimizin gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi mutemetlerine KBS uygulamaları ve ön mali kontrol süreçleri hakkında uygulamalı eğitim verildi.