Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
imageKamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulunun onayını müteakip Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüzükte yapılan değişiklikle yazma ve nadir basma eserlerden resmi kurum ve kuruluşlar, vakıf ve dernekler yanında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından öğretim üyesi, öğrenci ve araştırmacıların çalışma alanlarıyla ilgili olarak ücretsiz yararlanmaları mümkün hale getirilmiştir. Bu değişiklikle kültür mirasımızın en zengin hazinesi olan yazma eserlerle ilgili olarak yapılacak akademik, kültürel ve sanatsal çalışmalara ciddi bir kaynak katkısı sağlanmış olmaktadır. Uzun yıllardır lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırmacılar çalışma alanlarıyla ilgili yapmış oldukları araştırmalarda tüzükle belirlenmiş ücretleri ödemek suretiyle yazma eser görüntülerini edinebilmekte, ancak öğretim üyesi ve öğrencilerin maddi şartları nedeniyle edinebildikleri görüntüler sınırlı kalmaktaydı. Yazma eser görüntülerinin bundan böyle fligranlı ücretsiz olarak hizmete sunulacak olması, yazmalar üzerine yapılacak çalışmaları teşvik edip hızlandıracağı gibi ilim ve kültür hazinelerinde mündemiç olan İslam medeniyetinin birikimsel bilgi bilincinin daha kolay gün yüzüne çıkmasına da vesile olacaktır.

Kültür Bakanlığının girişimleri ile ilim ve kültür dünyasına önemli bir katkı sayılabilecek bu değişiklik neticesinde her türlü ilim ve sanat alanlarında potansiyel halde bulunan birikimin aktivasyonu hızlanacak,  buna binaen akademik çalışmalar, bilimsel projeler ve uluslararası kültürel ve sanatsal faaliyetler ciddi bir dinamizm kazanacaktır.

Gelecek nesillerin zihin dünyasını oluştururken geçmişin birikimiyle kurulacak zihinsel temasın hayati derecede önemli olduğu gerçeğinin bir hakikat olarak kabulü zaman geçtikçe ve çalışmalar arttıkça daha net olarak ortaya çıkacaktır.İlgili Resmi gazete sayısı  :http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170505-14.pdf

İlgili basın haberi : http://aa.com.tr/tr/kultur-sanat/kamuya-ait-eserlerden-ucretsiz-yararlanilabilecek/812484