Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Divânu Lugâti’t-Türk’ün Tıpkıbasımı Yapıldı

 

Kâşgarlı Mahmud’un Divânu Lugâti’t-Türk  isimli eserinin Başkanlığımıza bağlı Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde kayıtlı bilinen tek nüshası yeniden tıpkıbasımı yapılarak yayımlandı.

Dîvânu Lugâti’-Türk, Türkçe madde başlı, Arapça açıklamalı, kapsamlı bir sözlük olarak değerlendirilse de yalnızca bir sözlük değildir. Türkçenin XI. yüzyıldaki dil hususiyetlerini belirtmesi bakımından ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir dil bilgisi kitabı, Türk dünyasının kelime dağarcığını içeren sözlük, kişi, boy ve yer adları kaynağı, halk bilimi ve halk edebiyatı seçkisi, tarihe ışık tutan bir kitap, coğrafya ve kavimler bilgisi dallarında bir bilgi dağarcığı, çağın cemiyet yapısını, siyasi ve iktisadi çehresini tanıtması bakımından içtimaiyat ve iktisat dergisi, kâinat anlayışını yansıtan bir kitap, dönemin tıbbı ve tedavi yöntemlerinden bilgi veren bir kaynak, kısaca değindiği her konuda Türkçenin en eski bilgiliği olması dolayısıyla ilkliğini korumaktadır. Eserde önemli bir de harita bulunmaktadır. Bu harita bir Türk’ün çizdiği ilk dünya haritasıdır. Türklerin yerleşim bölgelerindeki dağlar, göller, nehirler ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Kaşgarlı haritada diğer halkların yaşadığı bölgeleri gösterdiği gibi Japonya’ya da yer vermiştir.

Bütün ilim çevrelerince tanınan, bulunduğu yıldan bu yana üzerinde pek çok çalışma yapılan ve Araplara Türkçeyi, Türk dillerini, kültürlerini, edebiyatlarını tanıtmak gayesi ile yazılmış olan eserin Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emîrî Arabi, No. 4189’da kayıtlı bilinen tek nüshasının tıpkıbasımı, inceleme yazısı ile birlikte okuyucuya sunulmuştur.