Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞIMIZA YAPILAN

YAZMA ESER BAĞIŞI

 

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sızma Mahallesi'nde 19. yüzyılda yaşayan Hocazade Mehmet Efendi’ye ait 122 tane yazma ve nadir matbu eserler 5’inci kuşak torunları olan KAYA ailesi tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’müze bağışlandı.

Bunun yanı sıra cilt ve tezhip özellikleri bakımından 16. yüzyıla tarihlenebilen bir adet Safevi Dönemi Kur’an-ı Kerim de Ahmet DEMİRÇALI tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’müze bağışlandı. Kur’an-ı Kerim’in ata yadigârı olduğunu ve yıllarca camilerde okunduğunu ifade eden Ahmet DEMİRÇALI, böylesine kıymetli bir eserin artık camilerde muhafazasının mümkün olmadığından ve daha fazla yıpranmaması için kurumumuza bağışlamaya karar verdiğini söylemiştir.

Eserler, onarım, tasnif ve dijitalleştirme işlemlerinin ardından okuyucularımızın hizmetine sunulacaktır.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri olan bu eşsiz mirasların gelecek kuşaklara aktarılmasına adına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı KAYA ailesi ve Ahmet DEMİRÇALI’ya teşekkür ediyoruz.