Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Minyatürlerde Kanûnî Sultân Süleymân ve Dîvânı Sergisi

Bursa Osman Gazi Belediyesi tarafından XV. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde bir sempozyum düzenlenmiş ve bu sempozyuma 5 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından minyatür ve tezhip sanatının türlü özelliklerini ortaya koyarak zenginleştiren ve renklendiren “Minyatürlerde “Kanûnî Sultân Süleymân ve Dîvânı Sergisi” açılmıştır.

Çeşitli kütüphane koleksiyonlarında bulunan Kanûnî Sultân Süleymân ve dönemine ait eserlerin dijital görüntülerinden oluşturulan bu sergi, edebî, tarihî ve sanatsal eserlerde yaşayan minyatürlerimizin kültürel mirasımızdaki yerini canlı ve somut biçimde gözler önüne sermiştir.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden pek çok akademisyen katılmıştır.

Bu sempozyuma Başkanlığımıza bağlı Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı da “Ali Emîrî’nin Kütüphanesinden Kanûnî Sultân Süleymân “konulu bir bildiri sunmuştur.