Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Mevlana’nın Torunlarından Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesine Kitap Bağışı

Çelebiler ailesinden Mehmet İzzi Çelebiler, Ahmed Cafer Çelebiler ve Nur Barkın kardeşler atalarından kendilerine intikal eden 446 adet kitabı Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesine bağışladılar. Bu kitapların 33 tanesi el yazması olup 413 tanesi de nadir matbu kitaptan oluşmaktadır. Eserlerin içinde çeşitli tefsir ve hadis kitapları, akaid kitapları, mesneviler, Arap ve Fars Dili edebiyatıyla ilgili muhtelif kitap ve lügatler, çeşitli şairlerin divanları, tıp, tarih, coğrafya, matematik alanlarında çok sayıda kitap bulunmaktadır.

Bağış kitapların kütüphaneye teslim edilmesi üzerine Kütüphane Müdürlüğü tarafından bağışçılara Teşekkür Beratı verilmek amacıyla bir tören düzenlendi. 

Kitapların teslim töreninde konuşan Mehmet İzzi Çelebiler ‘’Bunlar dedelerimizden babama babamızdan da bize intikal eden kitaplardır. Bu kitapları böylesine güzel ve köklü bir kütüphaneye bağışlamaktan büyük sevinç duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu kütüphanede yüz yıllarca ilim erbabının istifadesine sunulacak ve bu kitaplardan faydalanılacak. Kitaplar gerçek yeri ve yuvasına kavuşmuş oldu’’ dedi.

Çelebiler devamla ‘’eşim Julya kendisi bir tarihçidir. Bu kitapların değerini iyi bilmektedir, bu kitapları şimdiye kadar koruyup kollamış ve bu günlere gelmesini sağlamıştır, ayrıca Ekrem Özdemir Bey de bu kitapların tasnifini yaptı ve bu kütüphaneye bağışlamamamızı sağladı kendilerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdür v. Salih Şahin de yaptığı konuşmada bu örnek davranışları ve bağışları nedeniyle aileye teşekkür ederek; “Kitap bağışı yapmak bizim kültürümüz ve geleneklerimizde çok ulvi bir görevdir. Bizim kütüphanelerimizin tamamına yakını vakıf ve bağış kitaplardan oluşmaktadır. Çelebiler ailesi de bu kadim geleneği devam ettirerek atalarından kendilerine miras olarak kalan bu değerli hazineyi kütüphanemize bağışlama lütfunda bulundular, Peygamber efendimizin bir hadisi şerifinde ‘’ İnsan oğlu vefat ettiğinde tüm ameli kesilir, ancak şu üç şey kesilmez, Cami medrese mektep çeşme köprü yol gibi sadaka-yı cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve yetiştirmiş olduğu hayırlı evlat” buyurmaktadır. Çelebiler ailesi de bu kitap bağışı ile umuyorum ki peygamber efendimizin bu hadisinde belirttiği kişilerden olmuşlardır. Ve yapılan bu kitap bağışı ile atalarının ruhlarını şad etmişlerdir. Bu bağışınızdan dolayı sizleri saygıyla, bu mirası bırakan ve bu günlere gelmesini sağlayanları da rahmetle anıyoruz’’ dedi.

Kitap bağış töreninde aileden Ahmet Cafer Çelebiler de konuşmasında şunları kaydetti: ‘’Amcam Asaf Halet Çelebi’nin de kitapları vardı, vasiyeti üzerine vakfedildi. Babam bu eserler üzerinde çalışmak istiyordu, fakat bir türlü ömrü vefa etmedi, buna fırsat bulamadı. Şimdi şüphesiz ehil kişiler bu kitaplar üzerinde çalışacaklar ve bu kitaplardan faydalanacaklardır. Bu kitaplardan edindikleri yeni belge ve bilgileri gelecek kuşaklara aktaracaklardır. Böylesine hayırlı ve güzel bir işe vesile olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Tören daha sonra Salih Şahin ve Sahaflar Derneği Başkanı Adil Sarmusak tarafından bağışçılara verilen teşekkür beratıyla sona erdi.