Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


     Minyatürlü Eserlerde Osmanlı Padişahları Sergisi 


       Yalova Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ile Yalova İl Özel İdaresi tarafından  “İnalcık Perspektifinden Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Yalova” paneli düzenlenmiş ve bu panele Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından Yalova İl Özel İdaresi Fuaye Salonunda “Minyatürlü Eserlerde Osmanlı Padişahları” Sergisi düzenlenmiştir.

      Bu sergi başkanlığımıza bağlı Millet Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan Osmanlı tarihçi ve şehnamecisi Lokmân b. Hüseyin el-Urmevî (ö. 1010/1601'den s.) tarafından kaleme alınıp Sultân III Murâd’a ithaf edilen KIYÂFETÜ’L-İNSÂNİYYE FÎ ŞEMÂ’İLİ’L-OSMÂNİYYE ile Âşık Çelebi (ö. 979/1572) tarafından 976/1568 yılında kaleme alınan MEŞÂ‘İRÜ’Ş-ŞU‘AR dan derlenen minyatürlerden oluşmaktadır.

      Yoğun ilgi gören bu sergiye Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova AK Parti Milletvekili Meliha Akyol,Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar,Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Barosu Başkanı Fedai Doğruyol, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekanı Prof.Dr. Ali Rıza Abay, Düzce Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin,basın mensupları ve pek çok kişi katılmıştır.