Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

MÜREKKEBİN İZİ: YAZMA ESERLER SEÇKİSİ SERGİSİ

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin açılışı münasebetiyle düzenlenen “Mürekkebin İzi: Yazma Eserler Seçkisi” isimli sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonlarında bulunan toplam 78 adet yazma eser yer almaktadır.

Kutsal metinler, aklî ve dinî ilimler ile sanatlı eserlerden seçkilerle hazırlanan sergi kapsamında, kadim dönemlerden günümüze kadar izi sürülen tarih, coğrafya, optik, mekanik gibi ilim alanlarında yazılmış eserlerden bazıları ilk kez ziyaretçiler ile buluşacaktır. Tıp alanında Yunan tabip Dioscorides’in Arapçaya çevrilen botanik metni ile İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-Tıbb’ının ilk Türkçe tercümesi; astronomide âlim sultan Uluğ Bey’in Zîc’i ile Ali Kuşçu’nun Fatih Sultan Mehmed’e sunmuş olduğu el-Fethiyye adlı eserini yan yana görmek mümkün olacaktır. İlaveten,  İbn Atiyye el-Avfî’nin Keşfü’l-Beyân adlı 62 ciltten oluşan canlılar ansiklopedisi ile satranç tekniklerine dair detaylı çizimlerin yer aldığı Kitâbu’s-Satranç da ilk kez sergilenecektir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın divanlarının, tasvirli ve müzehhep örnekleri; katı‘ sanatının temasa edileceği Mesnevî ve Kaside-i Bürde nüshaları, Türk dilinin ilk sözlüğü ve bir Türk dünyası atlası olan, Kaşgarlı Mahmûd’un Dîvânu Lügâti’t-Türk’ü, Tevrat ve İncil’in farklı dil ve kültürlerde hazırlanmış nüshaları sergide ziyaretçilerini bekleyecek eserler arasında yer alır. Bunlara ek olarak sergide boyutları ile dikkat çeken iki Kur’an-ı Kerim de yer almaktadır: Bunlardan ilki kaynaklarda, Sultan I. Murad’ın şehadeti dolayısıyla Memlüklü Sultanı Berkük tarafından gönderildiği ifade edilen 65 kilogramı aşkın ağırlığı ve büyük boyutuyla dikkat çeken Mushaf-ı Şeriftir. Diğeri ise ancak mercek yardımı ile okunabilen 3 santimetre ölçüsündeki Sancak Mushafı’dır.

Söz konusu eserler parşömen, kağıt, deri, ahşap, altın, mürekkep ve pigment gibi  çeşitli malzemelerden oluştuğundan, öncelikle bunların gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılmış, sırt yapılarına ve fiziksel özelliklerine göre kaideler hazırlanmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sergi salonunda da bu eşsiz eserlerin yapısına uygun şekilde, zarar görmeden teşhir edilebilmeleri için bir dizi teknik önlem alınmıştır. Sergi alanındaki iklimlendirme ve aydınlatma değerleri hassas bir şekilde düzenlenmiştir. Değerler, uygun hale getirilerek, eserlerin alışkın oldukları iklim ortamları temin edilmiştir. Sergilenen eserler arasında dikkat çekici görsellere sahip olanların dijital görüntüleri, kiosklar aracılığıyla ziyaretçilere sunulmuş; ayrıca eserlere dair detaylı bilgiler içeren Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde bir sergi kataloğu da yayına hazırlanmıştır.

Ülkemizin eşsiz yazma eser mirası içerisinden özenle seçilerek hazırlanan “Mürekkebin İzi: Yazma Eserler Seçkisi” sergisi, ziyaretçilerine 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar dünyanın dört bir yanında oluşturulmuş eserleri bir arada görme imkânı sunuyor. Hicaz’dan İstanbul’a, Kuzey Afrika’dan Keşmir’e geniş bir coğrafyada; yüzlerce yıllık süreçte yazılmış eserler, 20 Şubat-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Mürekkebin İzi

Sahneler


Get Adobe Flash player