Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Mühür Veritabanı Hizmete Açıldı

 

 

Yazma eserlerin muhtelif unsurları hakkında çalışmalar yürüten kurumumuzun müstakil çalışma alanlarından biri de yazma ve matbu eserlerde geçen şahıs, vakıf, teftiş, temellük vb. mühür türlerine dairdir.

 

Mühür Veritabanı’nda, koleksiyonlarımızdaki yazma ve matbu eserlerde yer alan, net görüntüsüne ulaşabildiğimiz bütün mühürlerin verilerini toplamayı, görüntü ve ayrıntılı değerlendirmeleriyle birlikte araştırmacılara sunmayı hedefliyoruz. Bu platformda ayrıca mühürlerle ilgili verilerin analizlerini ve konuyla ilgili uzmanlarımızca hazırlanmış araştırma yazılarını yayınlamayı amaçlıyoruz.

 

Mühür Veritabanımız temelde üç farklı kısımdan oluşmaktadır. İlk kısmı olan ana sayfa, her bir mühür şekli üzerinden o şekildeki diğer tüm mühürlere ulaşılabilecek mühür şekilleri bölümü, farklı kategorilere ait mühürlerin listelenebileceği özel seriler ve mühürlere dair yazıların yer aldığı araştırma notları bölümlerinden oluşmaktadır. 

 

İkinci kısım ise veritabanındaki her bir mührün listelendiği Tüm Mühürler sayfasıdır. Mühürler burada hem metin hem de görüntü olarak listelenebilmektedir. Mühürlerin detaylı gösteriminde mühürler; mühür metni, mührün sahibi, mühür sahibi vefat tarihi, bulunduğu meslek/mevki, şahsın telif ettiği eserler, mühür metninin dili, mühürde geçen tarih bilgisi (hicri ve miladi), yer, mührün türü, hakkâk, mührün şekli, alfabe türü, yazım şekli, yazı türü, fiziksel yapısı, tezyini unsurlar ve mührün geçtiği nüshada yer aldığı duruma göre gerekli açıklamalar kategorilerinde incelenmiştir. Mühür metni orijinal metin, transliterasyon ve Türkçe çeviri ile mühür sahibi de Arap ve Latin harfli olarak verilmiştir.

 

Her bir mührün detay sayfasında alıntılandığı nüshanın ayrıntılı kataloğuna ulaşılabilir, mühür detay bilgileri mührün görüntüleriyle birlikte yazdırılabilir ve indirilebilir. Tüm Mühürler sayfasının sol tarafında yer alan filtreleme bölümünde mühürler yukarıda belirtilen özellikleri çerçevesinde filtrelenebilmektedir.

 

Üçüncü olarak ise araştırmacıların mühür okuma alışkanlıklarını geliştirmek üzere tasarlanmış mühür pratikleri sayfası veritabanının interaktif yapısına katkı sağlamakta ve araştırmacıların mühürlere dair ilgi ve alakasını celb etmeyi amaçlamaktadır. 

 

Veritabanımız tüm araştırmacıların istifadesine açık olup bir üyelik gerektirmemektedir. Halihazırda 802 mühür içeren veritabanımıza mühür ekleme ve mühürlerin geçtiği nüshaların kataloglama çalışmaları devam etmektedir.

 

Mühür Veritabanına gitmek için tıklayınız.