Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image“KUTSAL RİSÂLET”
YAZMA MUSHAF SERGİSİ


Yer: İstanbul AKM Galeri

Tarih: 8 Nisan – 29 Nisan 2022

 

Hat, tezhip ve cilt gibi kitap sanatlarının zirve örneklerinin numunelerini teşkil eden muhteşem el yazması Kur’ân-ı Kerîm nüshaları “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi’nde bir araya geliyor.

 

Başkanlığımıza bağlı İstanbul ve Anadolu’nun muhtelif illerindeki yazma eser kütüphanelerinden seçilen, birbirinden kıymetli ve tamamına yakını ilk defa sergilenecek olan 70’ten fazla yazma Mushaf-ı Şerîf, “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi kapsamında 8 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında AKM Galeri’de ziyaretçisi ile buluşacaktır.

 

Büyük boy Mushaf-ı Şerîf’lerin yanı sıra sancak Mushafların da yer aldığı sergide, 70’ten fazla yazma Mushaf sergilenecektir. Mushaf-ı Şerîfler, târihî ve sanatsal özellikleri yanında bezemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özelliklerinin yer alacağı bilgi panoları ile ziyaretçilerini karşılayacaktır.

 

Sergide başta Osmanlı dönemi hattatları ve nakkaşları tarafından hazırlanan her biri sanat şaheseri niteliğindeki Mushaf-ı Şerîf’lerin yanında Kûfî hatla yazılmış Abbâsî devri Mushafları, Selçuklular, İlhanlı ve Gazneliler ile Safevî, Memlük, Hint ve Mağrib coğrafyalarına ait daha önce hiç sergilenmemiş Mushaf-ı Şerîf’ler de sergi kapsamında görülebilecektir.

 

“Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi Mushaf kitabetinde ön plana çıkan hattatları ve hat ekollerinin tarihi seyrini göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda hat sanatında aklâm-ı sittenin klasik ölçülerini belirleyerek kıbletü’l-küttâb sıfatıyla anılan Yâkût el-Müsta‘sımî’nin yazdığı birden çok Mushaf-ı Şerîf ile O’nun ekolünün temsilcileri olarak kabul edilen Abdullah-ı Sayrafî ve Ergun el-Kâmilî tarafından yazılan Mushaflar serginin erken dönem muhakkak ve nesih hat örneklerini oluşturmaktadır.

 

Osmanlı hat ekolünün kurucusu olarak kabul edilen Hattat Şeyh Hamdullah’ın 89 yaşında iken yazdığını belirttiği Mushaf-ı Şerîf başta olmak üzere O’nun iki torunu Hattat Derviş Mehmed ile Ahmed b. Pir Mehmed’in mushaflarına ilaveten Nefeszâde’ye ve Abdullah el-Kırîmî’ye ait Mushaf-ı Şerîf’ler de sergide yer alacak olan Şeyh Hamdullah ekolü mushaf örnekleridir.

 

Muhtelif hat türlerinde usta hattatlar eliyle yazılan Mushaf-ı Şerîf’ler özellikle zahriye ve serlevhalarında özenle işlenmiş göz kamaştırıcı tezhip örnekleri ve dönemin sanatkârları tarafından itina ile hazırlanan ciltleriyle sergilenmek suretiyle sadece hat sanatının değil tezhip ve cilt sanatının tarihi seyrini de ortaya koymaktadır.

 


Açılış: 10:00 Kapanış: 18:00
Sergi pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.

 

 

PROGRAM

- Kuran-ı Kerim Tilaveti

-Açılış Konuşmaları

Tarih: 08.04.2022

Saat: 11:00

Yer : AKM Tiyatro Salonu


Panel

-Prof. Uğur Derman

-Prof. Dr. Hüsrev Subaşı

-Prof. Dr. A. Hamit Tüfekçioğlu

Tarih: 08.04.2022

Saat: 14:30

Yer: AKM Tiyatro Salonu


Söyleşi

-Prof. Dr. Çiçek Derman

-Prof. Uğur Derman

Tarih: 13.04.2022

Saat: 14:30

Yer: AKM Çok Amaçlı Salon


Söyleşi

-Fuat Başar

-Hakan Arslan

Tarih: 20.04.2022

Saat: 14:30

Yer: AKM Galeri Salonu


Söyleşi

-Necati Sancaktutan

-M. Arif Vural

-Emel Türkmen

Tarih: 27.04.2022

Saat: 14:30

Yer: AKM Çok Amaçlı Salon