Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

DİYARBAKIR ULEMÂSI VE ESERLERİ SERGİSİ

 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın “SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ”  kapsamında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızca 08-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Diyarbakır Yazma Eser Kütüphanesinde “DİYARBAKIR ULEMÂSI VE ESERLERİ” konulu bir sergi düzenlenmiştir.


Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen sergimizde Başkanlığımız bünyesindeki kütüphanelerin koleksiyonlarından seçilmiş, Diyarbakır’da yetişen âlim, yazar, şair ve sanatkârlara ait çeşitli el yazması ve nadir matbu eserler ile seçkin hat levhaları bir araya getirilmiştir.


Surlarla çevrili bir kültür şehri olan ve geçmişten günümüze sayısız ilim adamı, şair, edip ve hattat yetiştiren Diyarbakır’ın tarih, edebiyat, sanat ve coğrafyasına ışık tutacak âlimlerin ve eserlerinin yer aldığı sergide 24 farklı şair, yazar ve hattata ait eserlere yer verilmiştir. Tıpkıbasım ve orijinal eserlerin yer aldığı sergide Diyarbakır’daki bilim yaşantısını ve basın hayatını yansıtan örnekler de mevcuttur.


Diyarbakır Melîkine ithafen Cezerî (12-13. yüzyıl) tarafından yazılmış olan meşhur el-Hiyel ile Diyarbakır medreselerinde istinsah edilmiş iki farklı astronomi risâlesi, Halvetiliğin kurucusu Diyarbakırlı İbrahim Gülşeni’nin (1423-1534) Ma’nevi adlı eseri, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Diyarbakır’ı anlatan kısımlar, Çermikli Abdullah Paşa’nın (ö. 1760) Kur’an-ı Kerim âyetleri fihristi, Emiri, Hâmi, Hafîd, İbrâhim Râşid, Refi’, Sâ’ib-i Tebrîzî, Şûhî, Lebîb, Vâlî, Yüsrî adlı Diyarbakırlı şairlere ait divan ve divançeler sergide yer alan başlıca eserlerdir.


Başkanlığımıza bağlı Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nin kurucusu Diyarbakırlı Ali Emîrî Efendi (1858-1924) için müstakil bir bölümün yer aldığı sergide Ali Emîrî Efendi’nin vakfettiği Dîvânu Lugati’t- Türk’teki dünya haritası başta olmak üzere, Ali Emîrî Divanı’nın üç ayrı nüshası ve Diyarbakır’ın önde gelen âlim ve şairlerinin kaleme aldığı biyografik eserlerinin dört nüshasının yanında Ali Emîrî Efendi’ye ait çeşitli madalya ve beratlar da sergilenmektedir.


Sergide 20. yüzyılın önde gelen hattatlarından Diyarbakırlı Hamit Aytaç (1891-1982) tarafından yazılan ve döneminin önde gelen müzehhipleri tarafından tezhiplenen hat levhaları da sergimizi ziyaret edecek kültür ve sanat meraklılarının ilgisine sunulmuştur.