Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

“Anadolu Ârifleri ve Âlimleri” Yazma Eser Sergisi Açıldı

 

Hz. Mevlânâ’nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) kapsamında müzelerimizden ve Başkanlığımıza bağlı muhtelif yazma eser kütüphanelerinden seçilen birbirinden değerli 67 adet yazma eserin yer aldığı “Anadolu Ârifleri ve Âlimleri” Yazma Eser Sergisi büyük bir ilgi ve coşkuyla Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Mevlânâ’dan İsmail Ankaravî’ye, İbn Arabî’den talebesi Sadreddin Konevî’ye,  Yunus’tan Sarı Abdullah Efendi’ye kadar pek çok âlim ve ârifin eserlerinin yer aldığı sergide Mesnevî’nin günümüze ulaşan en eski yazma nüshalarından biri başta olmak üzere Yunus Emre Dîvânı’nın Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan en eski nüshası ile Konya kadısı ve Anadolu başkadısı büyük âlim Urmevî’nin Osmanlı coğrafyasına yayılan ve medreselerde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan eserleri de ilk defa Konya’daki sergimizde yerini aldı.

Sergimizi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz eserleri tek tek inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Sergide Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 70’e yakın nadide yazma eser üzerinden Selçuklu ve Osmanlı’nın hat, cilt ve süsleme sanatlarındaki tekâmülünün izlerini sürmek mümkündür.

Sergimiz 18 Aralık 2022 tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacaktır.