Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

34 SÖZLEŞMELİ 4/B PERSONEL ALIMI (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE DESTEK PERSONELİ) ASIL OLARAK YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

            34 Sözleşmeli 4/B Personel Alımı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli alımı kapsamında 12.12.2022-26.12.2022 tarihleri arasında KPSS puanı ile gerçekleştirilen başvurular sonucunda atanmaya hak kazanan asil adayların   listesi 10.01.2023 tarihinde açıklanmıştır.

            Yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 25.01.2023 günü mesai bitimine kadar Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih/İSTANBUL adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

            Atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak Başkanlığımız  adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

  

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi  (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Sağlık beyan formu (Örneği için tıklayınız.)

6-Sağlık Raporu (aile hekimi veya tek hekim onaylı raporlar kabul edilecektirFakat Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, 5188 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin Özel  Güvenlik Sağlık Şartları başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi gerekmektedir.

7-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Özel Güvenlik Kartı (önlü arkalı) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya Noter onaylı örneği,

8-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.)

İki sayfa olan Mal Bildirimi önlü arkalı olarak tek yaprakta doldurulacaktır.

9-10.01.2023 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi

E-Devlet üzerinden de alınabilir,

Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı,

Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi

10-Askerlik Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

 Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

11-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)
12-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

13- 3 adet vesikalık fotoğraf  

 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

İrtibat: (0 212) 514 46 36