Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


İSEDAK ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen Yazma Mushaf Sergisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul Kongre Merkezi’nde açıldı.

Sergi, Başkanlığını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın deruhte ettiği İSEDAK’ın 39. Bakanlar Toplantısı kapsamında, batı ülkelerinde ortaya çıkan İslamofobiye ve son dönemlerde Kutsal Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e yönelik artan saldırılara tepki olarak düzenlenmiştir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı kütüphanelerde yer alan yazma Kur’ân-ı Kerîm’lerin seçkin nüshaları bu sergide bir araya gelmektedir.

Parşömen ve kâğıt üzerine yazılmış eşsiz Kur’ân-ı Kerîmler ile Abbâsîler’den Endülüs’e, Safevîler’den Memlükler’e, İlhanlılar’dan Osmanlı’ya farklı coğrafya ve dönemlere ait Mushafların yer aldığı sergi hüsn-i hat, tezhip ve cilt sanatının en nadide örneklerini bir arada sunuyor.