Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

ERKEN DÖNEM İSLAMİ CİLT YAPILARINA VE PARŞÖMEN KONSERVASYONUNA

GİRİŞ EĞİTİMİ


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde 9-13 Mart 2015 tarihlerinde TIMA ve Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı ortaklığı ile düzenlenmiş olan hizmetiçi eğitim programında erken dönem İslami cilt yapılarının (2 gün) ve parşömen konservasyonuna giriş (3 gün) dersleri yer almıştır. Eğitim, İtalya’nın Palermo kentinde yazma eser ve kitap konservatörü olan Marco di Bella ve Yunanistan’ın Atina şehrinde kitap ve kağıt konservatörü olarak görev yapan Nikolas Sarris tarafından verilmiştir. İlk bölümünde katılımcıların erken dönem cilt yapılarını kavramalarını sağlamak için 1940 yılında Tunus’taki Sidi Ukba Ulu Camii ve Yemen’deki Sana’a Büyük Camii’nde bulunan eserlerin parçaları tanıtıldı. Bu bilgilere; Fustat(Kahire) ve Şam’dan erken dönem cilt analizi, Türk İslam Eserleri Müzesi’nden erken dönem yazma eserlerin bizzat yerinde incelenmesi ve model ciltlerin çalışılması eklendi. Ayrıca erken dönem İslami yazmalara yönelik yaygın konservasyon konularından da söz edildi. Kursun ikinci bölümünde ise katılımcılara nemlendirme, düzleştirme, yırtık onarımı, eksik tamamlama ve montaj gibi parşömen konservasyonunun temel becerileri uygulamalı olarak anlatıldı. Kursun uygulamalı ikinci bölümü Kitap Şifahanesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Konya Yazma Eser Kütüphanesi ve Bursa Yazma Eser Kütüphanesi'nden olmak üzere toplamda oniki konservatörün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gelecekte, yine alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek hizmetiçi eğitim programlarının devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Erken Dönem İslami Cilt Yapılarına Ve Parşömen Konservasyonuna Giriş Eğitimi notlarını indirebilirsiniz.