Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

İSLAM YAZMALARINDA MÜREKKEP KONUSU ve MÜREKKEP YAPIMI EĞİTİMİ

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı’nda 16 Şubat 2015 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Peter Jonathan Starr ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Eğitim ve Geliştirme Direktörü Dr. Detlev Quintern “İslam Yazmalarında Mürekkep Konusu” başlıklı seminer programına katılmıştır. Seminerin ilk kısmında tarihte yazım malzemeleri ve kâğıt hakkında temel bilgi verilmiş,  ikinci kısımda ise, Abü Bakr Muhammad al-Qalalüsi’nin “Tuhaf al-hawass fi turaf al-hawass fi san’at al-amidda wa-l-asbag wa-l-adhan”* isimli metninde yer alan eski bir reçeteye göre demir mazı mürekkebi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulamada kullanılan mazı meyvesi, demir sülfat, Arap zamkı, kamış kalemler, havan ve küçük cam şişeleri beraberinde getiren eğitmenler, reçetedeki usulüne uygun hazırlanan mürekkebin, ucu açılan kamışlarla denenmesini sağlamıştır. Böylece, yazma eserlerde rastlanan bir mürekkep türü olan “demir mazı mürekkebi” basit bir reçeteye göre hazırlanarak, yapımı konusunda bilgi sahibi olmak mümkün olmuştur. Eğitmenler ayrıca hematit, azurit ve malahit gibi mineralleri de tanıtarak, bunlardan nasıl pigment yapıldığına dair kısa bilgiler vermiştir.

*Dr. Husam Ahmad Muhtar al-‘Abbadi (ed), Alexandria, Bibliotecha Alexandrina, 2008, p.23.