Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image
Başkanımız Sayın Prof. Dr. Muhittin Macit, TRT Avaz Kanalındaki Türkistan Gündemi Programına Katıldı

Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Muhittin Macit, TRT Avaz kanalında canlı olarak yayınlanan Türkistan Gündemi programında İslâm medeniyetinde ilimlerin oluşumu ve kitap kültürünü merkeze alan bir sohbet gerçekleştirdi. İslâm’ın zuhuruyla Kur’ân’ı Kerîm’in yazılması ezberlenmesi, toplanması ve çoğaltılmasından günümüze kadar devam eden yazı ve hat çalışmalarından söz eden Prof. Macit, Emevî ve Abbâsî halifelerinden başlayarak müslüman idarecilerin özel gayretleri ile kurulan beytülhikme,darulhikme, hizânetülhikme, hizânetülkütüb gibi “kitap ve hikmeti esas alan” kuruluşların isimlerinin seçilmesinden çalışma esasları ve buralarda üretilen eserlere kadar her adımının çok özenle seçildiğini, neticede bu faaliyetlerin İslâm medeniyetinde ilim ve kitaba ne kadar değer verildiğini resmettiğini ifade etti.

Konuşmasına “yazma eser nedir?” sorusuna verdiği cevapla başlayan Başkanımız, “yazı ve kitap kadim zihinsel inşânın dinamikleri” ifadesiyle Batı’da ve Doğu’da her nerede olursa olsun medeniyet mirasında yazma eserlerin matbaa öncesi elle, insan unsurunun aktif olarak üretip çoğalttığı; “insan zihninin ürettiği her türlü bilgi, birikimsel bilgiyi, ihtiva eden eserlere yazma eser” denildiğini izah etti. Dolayısıyla yazma eser külliyatının dinî ilimlerden pozitif bilimlere hatta daha farklı alanlar olarak kabul edilen cifr ve simyaya kadar çok farlı seviyelerdeki ilim dalları hakkında bilgiler ortaya koyduğunu açıkladı. İslâm medeniyetinde kitap (el-kitâb) deyince “Kur’ân-ı Kerîm”in, mushaf-ı şerifin anlaşıldığını, Kur’ân’ın dilinden dolayı Arapça’nın kutsal dil olarak ibadet ve ilim dili haline geldiğini ve bunun yazma eserlere yansıdığını vurguladı. Ayrıca Prof. Macit, yazıyı, hattı sanat haline getirenin de İslâm medeniyeti olduğundan bahsetti.

Prof. Macit, Yazmalar hakkında ilgililerin zihinlerine gelebilecek “bir yazma eserin önemini veya değerini belirleyen temel faktör nedir?” sorusuna verdiği cevapta, bir eserin “müellif hattı olması”, “üzerinde yazıldığı malzeme”, “yazma eserin nüsha sayısı”, “yazıldığı ilim alanı” ve “tarih boyunca alanın uzmanları tarafından hangi muamele ile karşılaştığı” gibi meselelerin temel kıstaslardan olduğuna işaret etti.

Dünya yazma mirası ile bunun müslüman coğrafyadaki yansıması hakkında bilgiler veren Başkanımız, Türkiye’de yazma mirasına hak ettiği yeri vererek ilim insanları ile toplumun her tabakasından ilgi duyan meraklılara hitap edecek bir perspektifte tercüme, yayım, koruma, dijitalleştirme gibi temel alanlarında hizmet arz etmenin hedeflendiğini ifade etti. Başkanımız son olarak bir de katalog müjdesini verdi. Buna göre internet üzerinden ulaşılabilecek, yazma eserlerin künye ve içeriği hakkında bilgi verecek bir katalog çalışmasının bu sene içerisinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini ve adım adım bu hizmetin gelişerek kapsamını genişleteceğini ifade etti.


Get Adobe Flash player