Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Prof.Dr. Muhittin MACİT

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı

1966 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Gazzâli’nin Determinizmi Eleştirisi” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2002 yılında da “İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri” isimli doktora tezini tamamladı. 1996 yılında M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2006 yılında doçentlik, 2012 yılında da profesörlük unvanını aldı. 2010 yılından itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurucu başkanı olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış çeşitli makalelerinin yanında şu çalışmaları bulunmaktadır: İbn Sînâ’da Doğa Felsefesi;  İbn Sînâ’da Metafizik;  İbn Sînâ, Kategoriler, (Arapça’dan çev); İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, (Arapça’dan çev);  İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, (Arapça’dan ortak çev); İbn Sînâ, Fizik I, (Arapça’dan ortak çev); İbn Sînâ, Fizik II (Arapça’dan ortak çev); J. R. Searle, Zihnin Yeniden Keşfi (İngilizce’den çev); J. R. Searle, Bilinç ve Dil, (İngilizce’den ortak çev); J. R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşâsı, (İngilizce’den ortak çev)