Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

MEVZUAT ÇALIŞMALARI

Hukuk Müşavirliği

KANUN

28/12/2010 tarih ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

YÖNETMELİKLER

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği

Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI İSTİSNA SÖZLEŞMESİ YÖNETMELİĞİ

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Eser Sağlama Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ESER SAĞLAMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


YÖNERGELER

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

Başkanlık İmza Yetkileri Yönergesi

28/09/2015 tarihli ve 683441908-010.04/141 sayılı Başkanlık Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ

28/09/2015 tarihli ve 683441908-010.04/142 sayılı Başkanlık Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Staj Yönergesi

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ

   

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDEKİ YAZMA VE NADİR BASMA ESERLERDEN ÜCRETSİZ FAYDALANMA YÖNERGESİ

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Staj Başvuru Formu

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI STAJ BAŞVURU FORMU