Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

6325 sayılı Arabuluculuk Kanununun 15 inci maddesi gereğince, Başkanlığımız bünyesinde 22/01/2018 tarihli ve E.49181 sayılı Başkan Oluru ile iki yıl süre ile görev yapmak üzere Başkanlık Arabuluculuk Komisyonu üyeleri belirlenmiştir. Adı geçen Kanun gereği Kurumumuz arabuluculuk faaliyetleri aşağıda adı/soyadı , unvanı ve irtibat bilgileri yer alan Kurumumuz görevlileri tarafından yürütülmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK KOMİSYONU ÜYELERİ:

1-Hande ÇETİNBAŞ BÜLBÜL

    I.Hukuk Müşaviri

    Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İSTANBUL

    Tel No: 0 212 514 46 36

 

2-Osman Nuri AYDIN

    Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

     Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İSTANBUL

     Tel No: 0 212 514 46 36

 

3-Sultan Melis SARAY TÜRE

    Avukat

     Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İSTANBUL

     Tel No: 0 212 514 46 36