Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" in, 29' uncu maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunları incelemek üzere Başkanlık Etik Komisyonu üyeleri belirlenmiştir.

Adı geçen Kanun gereği Kurumumuzun Etik Kurulu faaliyetleri aşağıda adı / soyadı, unvanı ve irtibat bilgileri yer alan Kurumumuz görevlileri tarafından yürütülmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

1- Osman Nuri AYDIN

    Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

    Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İSTANBUL

    Tel No: 0 212 514 46 36

 

2- Hande ÇETİNBAŞ BÜLBÜL

   I.Hukuk Müşaviri

    Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İSTANBUL

    Tel No: 0 212 514 46 36

 

3- Hüseyin KUTAN

    Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı

    Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İSTANBUL

    Tel No: 0 212 514 46 36