Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Prof.Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI (2023 - ...)

1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. 1992 yılında Adapazarı İHL’den, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Nefs Teorisi” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2008 yılında da “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de Tabiat Felsefesi” isimli doktora tezini tamamladı.

1999-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalına 2011 yılında yardımcı doçent; 2017 yılında doçent; 2022 yılında profesör olarak atandı. Halen aynı anabilim dalında profesör olarak öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın 2010 yılında kuruluşundan itibaren Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı vazifesini de yürüten Ferruh Özpilavcı, “1001 Eser Projesi” kapsamında yazma eser klasiklerimizden pek çok eserin çeviri, çeviri yazı, eleştirmeli metin, tıpkıbasım vb. şekillerde yayımlanması faaliyetlerini koordine etti.

18 Nisan 2023 tarihi itibariyle Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı vazifesini kurucu başkan Prof. Dr. Muhittin Macit Beyden devralıp vekaleten başkanlığa atandı.Prof.Dr. Muhittin MACİT (Kurucu Başkanımız, 2011 - 2023)

Prof.Dr. Muhittin MACİT 1966 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisans 2002 yılında da doktora tezini tamamladı. 1996 yılında M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2006 yılında doçentlik, 2012 yılında da profesörlük unvanını aldı. 2011-2023 yılları arasında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurucu başkanı olarak görev yaptı.