Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

YAYIM BAŞVURUSU

Başkanlığımızca işlenme türlerine göre çeviri, çeviri yazı, eleştirmeli basım (edisyon kritik) ve tıpkıbasım olarak hazırlanan eserler, bilim ve felsefe, edebiyat ve sanat, dinî ilimler, tarih ve toplumbilimleri ile tıpkıbasım alanları çerçevesinde yayımlanmaktadır. Başkanlığımızca yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı veya projelendirmeyi düşündüğünüz eserlere ilişkin başvurularınızı aşağıdaki formu doldurarak e-posta veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Başvuru formunda doldurulması gerekli alanlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Yayımlanmasını istediğiniz çalışmanıza ilişkin olarak Yayın Kurulumuz tarafından incelenmek üzere örnek bölümlerin/metinlerin başvuru formuna eklenmesi, Başkanlığımızca yapılacak değerlendirme sürecinde önem arz etmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Başkanlığımıza ulaştırılan yayın başvuruları, yazma eser uzmanlarımızca kabul edilir ve değerlendirilmek üzere Yayın Kuruluna sunulur. Her yıl iki dönemde gerçekleştirilen toplantılarda, yayın başvuruları Başkanlığımız yayın ilkeleri doğrultusunda ve nesnel ölçütlerle değerlendirilir.

Yayın Kurulu, kendisine intikal eden yayın başvurularını Başkanlığımız yayın ilkeleri doğrultusunda değerlendirir ve yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayım süreçlerine ilişkin hususları tayin eder.

Yayın Kurulunca yapılan değerlendirme sonrası, her bir eserin yayım sürecinden, konusu ve alanına göre Başkanlığımız bünyesinde bir uzman sorumlu olur ve başvuru sahibi tashih ve redaksiyon gibi eserin baskıya hazırlık işlemleriyle ilgili tüm süreçlerde bilgilendirilir.

Başvuru Formu (Word)

Başvuru Formu (PDF)

YAZIM KURALLARI VE TENKİTLİ NEŞİR ESASLARI

Başvuruları Yayın Kurulumuz tarafından kabul edilen araştırmacılar, çalışmalarını yayına hazırlarken Başkanlığımızca ilan edilen Yazım Kuralları ve Tenkitli Neşir Esasları adlı kılavuzda yer alan kuralları göz önünde bulundurmalıdır. 

Kılavuzda eser ve müellif adları ile kavramların, din ve mezhep adlarının; âyetler ve hadisler ile diğer Arapça ve Farsça ibarelerin yazımı; dipnot ve kaynakça gösterimi, noktalama işaretlerinin kullanımı, tarih ve yüzyılların yazımı, dizin hazırlanması ile tenkitli metin ve çeviriyazı esaslarına dair örnekler eşliğinde kurallar yer almaktadır.

YEK - Yazım Kuralları ve Tenkitli Neşir Esasları